کلبه های کنار برکه را دیده ای

یا کلبه های بالای کوهستان را

همان جاهایی که دلت که میگیرد

دوست داری فرار کنی به آرامشش

به خلوتش

به تنهایی اش

دلم گرفته است

و من فرار کرده ام به اینجا

به خانه ایی که یادگار توست

تویی که ندیده مهربان من بوده ای

تنهایم نگذار 

منبع : یادداشتهایی برای تو |به جان دوست دارمت...
برچسب ها :